Kaarinan kotisivu

Tänään ajattelin...

Nii-ih, mitäpä tässä muuta. Nopsaan tuli vastaus, on viittaus lakiin ja kaikkea, paljon viisailta kuullostavia sanoja... Hoitaja puhui 3 kuukaudesta puhelimessa, se olis se määräaika, mutta itse asiassa 6 kuukauttakin on jo kulunut... 

Tässä vastaus tiedusteluuni Valviralta, tekisi vähän mieli vastata jotain, mutta koska vastaukseni olisi tahditon ja sopimaton, niin on parempaa käytöstä jättää se väliin. Tällä kertaa.

"Arvoisa KdW,
jos hoidon tarpeen arvionne on HYKS:ssa tehty (oletan että se on tehty lähetteen perusteella), niin terveydenhuoltolain 52 §:n perusteella (ks. linkki liitteenä) HYKS:n on järjestettävä hoito joko omana toimintana tai tarvittaessa ostopalveluna asian kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarpeen arvio tehty.

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Jos olette tyytymätön tehtyyn hoidon tarpeen arvioon tai sitten sen jälkeiseen hoitoon pääsyn aikatauluun em. kohtuullisessa ajassa, tai jos olisi käymässä peräti em. 6 kk:n ylitys, Teillä on oikeus tehdä kirjallinen muistutus ko. kirurgian klinikan ylilääkärille. Hänellä on velvollisuus vastata kirjalliseen muistutukseen kirjallisella vastauksella kohtuullisen ajan kuluessa, yleensä muutaman viikon kuluessa mutta viimeistään noin 4-5 viikon kuluessa. Ko. klinikalla on potilasasiamies, joka auttaa Teitä osoite/henkilötietojen löytämisessä. Muistutuksen voi kirjoittaa vapaamuotoisesti, mutta ko. klinikalla saattaa olla oma lomakkeensa jonka potilasasiamies lähettää Teille.

Teillä on oikeus tehdä, jos olette tyytymätön hoitoon tai hoitoon pääsyn prosessiin, myös hallintokantelu, joka kuuluu Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyyn (ks. www.avi.fi ) . Suosittelen kuitenkin ensin muistutusmenettelyn käyttöä, koska se antaa selvästi nopeamman vastauksen Teille ja nopeamman palautteen yksikölle. Enne muistutuksen laatimista  voitte luonnollisesti vielä harkita, kannattaisi ainakin yhden kerran vielä neuvotella (tarvittaessa potilasasiamiehen välityksellä) ko. klinikan jononhoitajan kanssa (yleensä jokin sairaanhoitaja nimetty ns. jononhoitajaksi ko. osastolle).

kunnioittavasti

xx (nimikin oli kyllä, mutta jääköön nyt kertomatta, hänhän toimii vain lain ja järjestyksen ja kirjoittamattomien byrokratian pelisääntöjen mukaan)
(...päällikkö), l(...neuvos)
Valvira, terveydenhuollon valvontaosasto"

Siispä huokaan vain: voi hyvä sylvi.

7. elo, 2013

0

Uusimmat kommentit

10.09 | 14:46

Hei oletkohan sisareni? Laita viestiä jos tuntuu siltä. P.0452019202 .t.pertti

15.06 | 17:17

Sitä ajatellen juuri, klo 9

15.06 | 13:12

Muistithan varata aamuajan kun pitää olla syömättä ennen niitä kokeita

18.05 | 09:34

Hei, Lähtikö keinutus pois yhtäkkiä vai helpottiko hiljalleen?entä tei...